Njoftime

Lëmi i punës Profilet Nxënës
Kl. X Kl. XI Kl. XII Gjithsejt
Paralele F GJ Paralele F GJ Paralele F GJ Paralele F GJ
Energji, klimatizim dhe mjedis 1. Instalues
i ngrohjes, ventilimi/
kondicionimit të ajrit
  0   XI-6 0 28 XII-5 0 24 3 0 52
2.Instalues elektrik X-8 0 35 XI-5 0 26 XII-4 0 19 3 0 80
3.Instalues i ujit , sanitarive dhe sistemeve të energjisë X-7 0 35 XI-4 22 XII-3 0 11 2 0 68
Ndërtimtari e lartë 1.Beton punues X-6 0 25 0 0 0 XII-2 0 8 4 0 8
2.Llamarinë punues dhe punues metali XI-3 0 10 0   0 10
3.Muratorë dhe pllakashtrues XI-3 0 10 0 0 0 0 10
4.Ndërtues i kons. të thata   0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
5.Njgyrë punues, llak punues X-5   25 0 0 0 0 0 0 0 25
6. Zdrukthëtari me punë kulmi   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ndërtimtari e ulët 1.Ndërtues i rrugëve X-4 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
2.Punëtor pejsazhi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.Montues i gypave, nd. i kanaleve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Art 1.Dizajn i tekstilit dhe veshjeve X-3 23 23 XI-2 14 14 0 0 0 1 37 37
2.Dizajn enterieri X-2 1 4 0 0   0     1 4 5
Arkitekturë 1.Arkitekturë X-1 2 27 XI-1 2 24 XII-1 2 18 3 6 69
Gjithsej 8 26 189 6 18 134 5 2 80 17 47 404